Nieuws

Opening / Open dag van The Dance Factory Nootdorp 21/03/2020


#Kijklessen, gehele les voor ouders en fam. van 3/2 tm 9/2

#BringAfriend week van 10/2 tm 16/2

#Opening TDF Nootdorp op zaterdag 21/3/2020


29-7-2019

------------

Hi,

Vanaf 1 september 2019 wijzigen onze algemene voorwaarden en tarieven. 
From 2019, september 1, our tariff and terms and conditions will change.


Wij verhogen de tarieven met 1 euro per les per week. Totaal komt dit maandelijks uit op 4 euro. Dit geldt niet voor alle tarieven.
We will increase our rates with 1 euro per class a week. With a total ammount of 4 euro's per month. This does not apply on all of our rates.


Onze tarieven zijn per 1 september als volgt/ Our rates will be as follow:
- 1 les van 30 minuten per week: blijft €14,50 per maand < Dit kan alleen geboekt worden met een regulier abonnement
- 1 les van 45 minuten per week: €29,- per maand
- 1 les van 45 minuten per week Ouder & kind: blijft €39,- per maand 
- 1 les van 60 minuten per week vanaf 6 jaar: €33,- per maand
- Showteam: €55,- per maand
- 2 lessen van 45 minuten per week: €52,- per maand
- 2 lessen van 60 minuten per week: €55,- per maand
- 3 lessen van 45 minuten per week: €79,- per maand
- 3 lessen van 60 minuten per week: €85,- per maand


Je bent nog altijd goedkoper uit met een abonnement dan met een rittenkaart, 
ook deze tarieven zullen veranderen:
You are still cheaper with a subscription than with a single lesson card, these rates will also change:

- 5 lessen van 45 minuten leeftijd 2 tm 6 jaar: €50,-
- 5 lessen van 60 minuten leeftijd 6+ jaar: €55,-
- 3 lessen van 45 minuten (ouder en kind dans): €37,50


Hieronder vind je de aangepaste voorwaarden
Below you will find the adjusted conditions:

 • Een proefles is GRATIS! 
 • Inschrijven kan via onze website bij ‘Schrijf je nu in!’ Of via de administratie op onze locatie.
 • Proefles is éénmalig gratis! Dit kunt u reserveren via onze website (proefles aanvragen) per telefoon of via ons kantoor. Hierna dient u de zichzelf of de leerling in te schrijven voor de les.
 • Bij het inschrijven van een les van 45 minuten heeft u een minimale inschrijfduur van 3 maanden. U bent dan ook gedurende deze 3 maanden verplicht om de bijbehorende abonnementskosten te betalen ongeacht of u al dan niet gebruik maakt van de bijbehorende lessen.  Na verloop van deze drie maanden kunt u maandelijks opzeggen en zal deze stilzwijgend worden verlengd.
 • Bij het inschrijven van een les van 60 minuten of langer heeft u een minimale inschrijfduur van 6 maanden. U bent dan ook gedurende deze 6 maanden verplicht om de bijbehorende abonnementskosten te betalen ongeacht of u al dan niet gebruik maakt van de bijbehorende lessen.  Na verloop van deze zes maanden kunt u maandelijks opzeggen en zal deze stilzwijgend worden verlengd.
 • Na uw inschrijving is de leerling definitief geplaatst. U kunt de les dan niet meer annuleren.
 • Opzeggen dient u schriftelijk, uiterlijk voor 1e van de aankomende maand te doen. U heeft 1 maand opzegtermijn. Dit kan naar info@tdf-voorburg.nl of via het uitschrijfformulier op onze website. Hier dient u een bevestiging van ons terug te ontvangen voordat de bevestiging officieel is.
 • Betalen kan door middel van automatische incasso. Het bedrag rond de 25e van de desbetreffende maand, vooraf, worden afgeschreven.
 • Bij het afnemen van een proefles bent u niet gegarandeerd van een plek in de les. U dient hier apart voor in te schrijven. Als u direct na de proefles op de dansschool inschrijft, dan vervallen de inschrijfkosten.
 • Indien de dansles wordt gestart onder voorbehoud, of er minder inschrijvingen zijn als het minimaal aantal, dan is het mogelijk dat erbij te weinig aanmeldingen de les na een paar maanden alsnog geannuleerd wordt. Het abonnement zal dan per direct worden stopgezet of u kunt een andere dansles uitkiezen.
 • Inschrijven voor een les is alleen mogelijk via het online formulier of via ons kantoor. In geval van minderjarigheid van de deelnemer dient de ouder of verzorger deze in te vullen. Zodra het inschrijfformulier is ontvangen door The Dance Factory is het lesgeld verschuldigd, ongeacht of u, of uw zoon/dochter daadwerkelijk deelneemt aan de lessen. Voor de start van de lessen ontvangt u bericht over de plaatsing. Wordt u of uw zoon/dochter niet geplaatst, dan vervalt de verplichting tot betaling.
 • Als u gebruik maakt van een vergoeding door Stichting Leergeld, dan dient u hier eerst een schriftelijke bevestiging van ons te laten zien. Hierna maken wij 1 totaal factuur tot 1 september. U dient deze zelf in te dienen bij Stichting leergeld en bent zelf ten alle tijden verantwoordelijk voor betaling van het lesgeld. Als de betaling is voldaan dan sturen wij u een bevestiging hiervan.
 • Per jaar rekenen wij 12 dansmaanden. Vanwege uitval van een les garanderen wij minimaal 40 lesweken in een les jaar. In de vakanties zijn er geen lessen of geldt er een vakantie rooster, zoals in de zomervakantie.
 • Losse lessen kunt u, vooraf de les online afrekenen, hier geldt het ‘losse les’ tarief voor. U kunt ook een rittenkaart kopen. De les dient u hierna voorafgaand, online te reserveren. Bij onvoldoende plek kunt u geen gebruik maken van deze kaart. De rittenkaart is persoonsgebonden.
 • Als het openstaande bedrag niet kan worden geincasseerd dan dient u de betaling binnen 7 dagen over te maken inclusief €2,50 administratiekosten. Bij uitstel van betaling sturen wij uw factuur na nogmaals 14 dagen door naar een deurwaarder/incasso kantoor. Alle bijkomende kosten zijn voor uw rekening.
 • The Dance Factory is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van goederen en letselschade.
 • The Dance Factory heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
 • Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten.
 • The Dance Factory zal de u per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.
 • De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen na 30 dagen nadat u op de hoogte bent gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.
 • Als u niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft u het recht om de overeenkomst te ontbinden.
 • Leerlingen dienen de juiste kleding en schoenen aan te trekken. Een beschrijving is te vinden onder het kopje kledingvoorschriften. Buitenschoenen zijn niet toegestaan in onze danszaal, evenals kauwgom, eten en blikjes. Een flesje water is toegestaan, deze dient de leerling elke les mee de zaal in te nemen.
 • Bij het éénmalig huren van onze zaal of het boeken van een kinderfeestje kunt u dit kosteloos annuleren. Annuleert u binnen 7 dagen dan dient u het gehele bedrag te betalen.
 • Kaarten voor onze voorstellingen kunnen niet worden teruggenomen.
 • Bij activiteiten buiten de reguliere lessen om, kunt u tot 7 dagen voor start van de workshop nog kosteloos annuleren. U krijgt dan uw geld terug. Bij annulering binnen 7 dagen voor start van de workshop dient u het gehele bedrag te voldoen.

> english:

 • A single test lesson is FREE of charge!
 • You can apply for courses/lessons membership via our web-site.  Please apply right away!
 • You may as well enrol for courses using help by our admin staff located in our premises.
 • a single test lesson (FREE-of-charge) can only be done one time. You can plan/reserve such a test lesson via our website (See: ‘proefles aanvragen’), per telephone or via our admin at our premises. Hereafter you can enrol for the lesson yourself.
 • When subscribing for courses/lessons of 60 minutes you will have various course terms with a minimum course term of 6 months. After 6 months, you have every month the option of terminating the membership you have to cancel before the first of the month.
 • When subscribing for courses/lessons of 45 minutes you will have various course terms with a minimum course term of 3 months. After 3 months, you have every month the option of terminating the membership. You have to cancel before the first of the month.
 • After the enrolling membership process, the dancing student obtains an official registration. After that you cannot terminate anymore the subscription. 
 • Termination of the membership should be done in writing ultimately before de 1-st day of the coming month. You have a 1-month termination period. The writing can be send to info@tdf-voorburg.nl or with the unsubscribe form on our website.
 • Payment of course fee is possible via automatic collection banking. The amount due will effectively be withdrawn around the 25-th of the month. Paymet will be for the next month.
 • In case you want to plan a free-of-charge test lesson we cannot guarantee you participation at the planned date. You should submit a request to our admin with your planned date ahead.
 • In case dancing lessons are started with reservation or in case we have less subscriptions than minimal required, than it might be possible that after a few months we terminate the course. In that case you will reimburse the remaining paid course fee or you can select other dancing lessons.   
 • Enrolment for lessons is only possible via the on-line membership form or via our admin office. In case a participant is under age the (foster) parent should fill in and sign the form. As soon as The Dance Factory-Voorburg has received your application form you are obliged for payment of course fee irrespective whether your son/daughter actually takes place at the dancing lessons. Before the lessons start, you will receive information on the course participation of you son/daughter. In case you son/daughter is not accepted that there is no obligation for course fee payment. 
 • We define 12 dancing months per year. In the summer vacation we will follow a different class schedule. Nevertheless, of the possibility of falling out of a lesson we guarantee a minimum of 40 lesson weeks per year.
 • Payment of single lessons can be done online. Here we charge the single lesson tariff’ for you. You may as well buy a multi-lesson card for 3 or 5 lessons, it depends on the class. You can only reserve classes online if there is a spot free.
 • In case the amount due is not transferred in time you have to arrange payment of the invoice plus 2,50 Euro admin costs. In case of long lasting outstanding payment, we will send the invoice to an debt collector office.
 • In case your payment is still due after two reminders (including admin costs) we will send the invoice to an debt collector office. Additional costs are for you to pay.
 • Dancing students should wear appropriate clothing and shoes. A description of the definition can be found under the caption ‘dress code’. A small bottle with water is allowed to bring inside the dancing rooms.  Outdoor shoes, chewing gum, food, cans with fluids are not allowed inside the dancing rooms.
 • The Dance Factory - Voorburg is not responsible for loss or theft of goods and human injuries
 • The dance factory has the right to unilaterally change these terms and conditions
 • Changes will also apply to agreements already concludedThe dance factory will inform you of the changes by e-mail
 • The changes to the general terms and conditions will take effect after 30 days after you have been notified the changes
 • If you do not agree with the announced changes you have the right to terminate the agreement
 • Ticket cards for our dancing festivals/promotions cannot be reimboursed. You may sell those tickets to third parties. Please inform us on the new ticket owner.
 • For activities apart from the regular lessons, such as workshops, you may annul up to 7 days in advance of the workshop free-of-charge. You will reimbourse your payment. In case you do this in less than 7 days ahead of the workshop you should pay the full amount.

Met vriendelijke groet/ Kind regards,

The Dance Factory - Voorburg
Adres: Lydie Platestraat 1, 2274 LZ Voorburg
[TEL] 070 - 753 06 89
 www.Dansschoolvoorburg.nl 

> VOLG ONS OOK OP FACEBOOK < 


 

Wijziging in incassobeleid

Momenteel heb jij een actief abonnement bij The Dance Factory - Voorburg of heb jij een proefles aangevraagd.

Wij gaan ons incassobeleid aanpassen. Dit vanwege de teveel achterstallige betaling.

Momenteel incasseren wij ACHTERAF. Dat betekend dat wij voor de maand april het lesgeld pas 27 april incasseren. Vanaf de maand MEI gaan wij VOORAF incasseren.

Zie hieronder voorlopig het incasso schema:
- omstreeks 27 april incasseren wij het lesgeld voor april
- omstreeks 27 mei incasseren wij het lesgeld voor mei
- omstreeks 1 juni incasseren wij het lesgeld voor juni
- omstreeks 27 juni incasseren wij het lesgeld voor juli
- omstreeks 27 juli incasseren wij het lesgeld voor augustus
- omstreeks 27 augustus incasseren wij het lesgeld voor september
enzovoorts. 

Indien er een incasso gebounced wordt dan hanteren wij 2,50 euro incassokosten. 
Bij uitstel van betaling na 14 dagen zal de incasso worden doorgestuurd naar een incassokantoor. 

Indien er nog vragen zijn dan horen wij deze graag, indien u een betalingsregeling wilt treffen dan kunt u ook contact opnemen met onze financiële afdeling via finance@tdf-voorburg.nl