Algemene voorwaarden & Privacy verklaring

 • Proefles is éénmalig gratis! Dit kunt u reserveren via onze website (proefles aanvragen) per telefoon of via ons kantoor. Hierna dient u zichzelf of de leerling in te schrijven voor de les.
 • Bij het inschrijven van een les van 45 minuten per week heeft u een minimale inschrijfduur van 3 maanden. U bent dan ook gedurende deze 3 maanden verplicht om de bijbehorende abonnementskosten te betalen ongeacht of u al dan niet gebruik maakt van de bijbehorende lessen.  Na verloop van deze drie maanden zal deze stilzwijgend worden verlengd of kunt u maandelijks, schriftelijk, opzeggen.
 • Bij het inschrijven van een les van 60 minuten per week of langer heeft u een minimale inschrijfduur van 6 maanden. U bent dan ook gedurende deze 6 maanden verplicht om de bijbehorende abonnementskosten te betalen ongeacht of u al dan niet gebruik maakt van de bijbehorende lessen.  Na verloop van deze zes maanden zal deze stilzwijgend worden verlengd of kunt u maandelijks, schriftelijk, opzeggen.
 • Na uw inschrijving via papieren inschrijfformulier is de leerling definitief geplaatst. U kunt de les dan niet meer annuleren.
 • Na uw inschrijving via ons online les systeem heeft u een bedenktijd van 14 dagen na registratiedatum. Indien u het abonnement toch wilt annuleren, dan dient u de lesweken die reeds zijn verstreken te betalen tegen het losse les tarief van 15 euro per les, de reeds betaalde inschrijfkosten zijn ook verloren. 
 • Opzeggen dient u schriftelijk, uiterlijk voor 1e van de aankomende maand te doen. U heeft 1 maand opzegtermijn. Dit kan naar info@tdf-voorburg.nl  / info@tdf-nootdorp.nl of via het uitschrijfformulier op onze website. Hier dient u een bevestiging van ons terug te ontvangen voordat de bevestiging officieel is.
 • Betalen dient vooraf te geschieden door middel van automatische incasso. Het bedrag rond de 25e van de desbetreffende maand, vooraf, worden afgeschreven.
 •  Bij het afnemen van een proefles bent u niet gegarandeerd van een plek in de les. U dient hier apart voor in te schrijven. Als u direct na de proefles op de dansschool inschrijft als nieuw lid, dan vervallen de inschrijfkosten.
 • U schrijft zich in voor een abonnement op een dansles, u kunt tussentijds wisselen van les. Mist u een les door afwezigheid dan is deze les verloren. U kunt de gemiste lessen niet opsparen.
 • De danslessen vinden plaats in onze dansstudio’s. In uitzonderlijke situaties bijvoorbeeld in geval bij overmacht (COVID-19) zullen de lessen online, buiten of via andere manieren plaatsvinden.
 • Inschrijven voor een abonnement is alleen mogelijk via het online formulier of via ons kantoor. In geval van minderjarigheid van de deelnemer dient de ouder of verzorger deze in te vullen. Zodra het inschrijfformulier is ontvangen door The Dance Factory is het lesgeld verschuldigd, ongeacht of u, of uw zoon/dochter daadwerkelijk deelneemt aan de lessen.
 •  Indien u inschrijft voor een abonnement van 2 keer per week geldt er geen nieuwe minimale inschrijfperiode. Er is wel een opzegtermijn van 1 maand om de les terug te zetten naar 1 les per week.
 • Als u gebruik maakt van een vergoeding door Stichting Leergeld of andere betaal partners, dan dient u hier eerst een schriftelijke bevestiging van ons te mailen. Hierna maken wij 1 totaal factuur tot 1 september. U dient deze zelf in te dienen bij de organisatie en bent zelf ten alle tijden verantwoordelijk voor betaling van het lesgeld. Als de betaling is voldaan dan sturen wij u een bevestiging hiervan.
 • Per jaar rekenen wij 12 dansmaanden. Vanwege uitval van een les garanderen wij minimaal 40 lesweken in een les jaar. In de vakanties zijn er geen lessen of geldt er een vakantie rooster, zoals in de zomervakantie.
 • Gedurende het buiten of vakantie les rooster kunt u flexibel zelf een les inboeken en geldt geen vaste inschrijving per les. U kunt het aantal lessen boeken met het bijpassende abonnement. Na een week vervalt de les.
 • Losse lessen kunt u, vooraf de les online afrekenen, hiervoor kunt een rittenkaart kopen. De les dient u hierna voorafgaand, online te reserveren. Bij onvoldoende plek kunt u geen gebruik maken van deze kaart. De rittenkaart is persoonsgebonden.
 • Indien The Dance Factory bij het sluiten van de overeenkomst een vast honorarium en/of tarief overeenkomt, dan is The Dance Factory gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief, ook wanneer het honorarium of het tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven. Indien The Dance Factory het voornemen heeft het honorarium en/of het tarief te wijzigen, stelt zij u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Als de verhoging van het honorarium of het tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kunt u de overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij: - De verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op The Dance Factory rustende verplichting door, vanwege de wet; - The Dance Factory alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren; Bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de overeenkomst zal worden verricht.  U heeft recht op ontbinding van de overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de overeenkomst het honorarium of het tarief wordt verhoogd, tenzij bij de overeenkomst bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de overeenkomst zal worden verricht. The Dance Factory zal u in geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of het tarief in kennis stellen. The Dance Factory zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden.
 • Als het openstaande bedrag niet op tijd aan ons wordt overgemaakt of gestorneerd wordt dan dient u de betaling binnen 14 dagen over te maken. Bij niet tijdige betaling heeft The Dance Factory het recht administratiekosten in rekening te brengen. Bij uitstel van betaling sturen wij uw factuur na nogmaals 14 dagen door naar een incassokantoor. Alle bijkomende kosten zijn voor uw rekening.
 •  Leerlingen dienen de juiste kleding en schoenen aan te trekken. Een beschrijving is te vinden onder het kopje kledingvoorschriften. Buitenschoenen zijn niet toegestaan in onze danszaal, evenals kauwgom, eten en blikjes. Een flesje water is toegestaan, deze dient de leerling elke les mee de zaal in te nemen
 •  Bij ongepast gedrag en meerdere waarschuwingen kan de leerling geweigerd worden
 • Bij het éénmalig huren van onze zaal of het boeken van een kinderfeestje kunt u dit kosteloos annuleren. Annuleert u binnen 7 dagen dan dient u het gehele bedrag te betalen.
 • Kaarten voor onze voorstellingen kunnen niet worden teruggenomen.
 •  Bij activiteiten buiten de reguliere lessen om, kunt u tot 14 dagen voor start van de workshop nog kosteloos annuleren. U krijgt dan uw geld terug. Bij annulering binnen 14 dagen voor start van de workshop dient u het gehele bedrag te voldoen.
 • The Dance Factory is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van goederen en letselschade.
 • The Dance Factory heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
 • Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten.
 • The Dance Factory zal de u per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.
 • De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen na 30 dagen nadat u op de hoogte bent gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.
 • Als u niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft u het recht om de overeenkomst te ontbinden.
AVG / PRIVACY VERKLARING 
Gratis proefles
Lid worden

Winkelwagen

0
artikelen

Login

Heb je een proefles gevolgd?
Dan heb je al een account.
Wachtwoord kwijt?

Boek hier direct jouw feestje!

Adresgegevens
Gegevens jarige
De Privacyverklaring is van toepassing.

Meld je aan

Ben je lid of heb je een proefles gevolgd?
Dan heb je al een account,

LOGIN NA PROEFLES

Geen account? Volg de stappen hieronder.
 
ContactgegevensGeboortedatum
Adresgegevens
Volgende stap
wijzig
Location
Abonnement
Het abonnement dien je nog aan te betalen via ideal na het aanmaken van het account
Log hierna in om een eerste les te reserveren
Accountgegevens

Boek hier je vrijgezellen feest of Birthday Party


De Privacyverklaring is van toepassing.

Boek een privé lesDe Privacyverklaring is van toepassing.

Uitschrijven bij TDF


Hou er rekening mee dat de inschrijfperiode van 3 maanden (bij 45 min.) en 6 maanden (bij 60 min. les per week) voltooid moeten zijn. Hierna geldt een opzegtermijn van 1 maand voor de eerste van de maand.

Let op: de uitschrijving is officieel na bevestiging door The Dance Factory.

Maakt gebruik van vergoeding via stichting leergeld*
Vestiging*
Neemt nog deel aan de lessen tot eind datum*
Beoordeel ons:*
__ De Privacyverklaring is van toepassing.

Boek een dansworkshop voor je school, opvang of bedrijf


De Privacyverklaring is van toepassing.

Afmelden voor een lesDe Privacyverklaring is van toepassing.

OptionsDe Privacyverklaring is van toepassing.

Gratis proefles

Betalen

Contactgegevens
You can pick up at 2 locations below

Scan QR code: